070-575 70 00 info@nyttavlopp.se

Produkter

Litet som stort! Vi klarar upp till 500 personer!

AT-8

Enheten är anpassad för 2-6 personer

AT-10

Enheten är anpassad för 8 personer

AT-12

Enheten är anpassad för 8-10 personer

AT-15

Enheten är anpassad för 12 personer

AT-20

Enheten är anpassad för 18 personer

ATO-30

Enheten är anpassad för 25 personer

ATO-40

Enheten är anpassad för 32 personer

ATO-50

Enheten är anpassad för 40-45 personer

ATO-75

Enheten är anpassad för 60 personer

ATO-100

Enheten är anpassad för 80 personer